Lejekontrakt

LEJEAFTALE


SKOVSTJERNEVEJ 1,
VADUM
7860 Spøttrup

EJER

Irene & Erik Kolding
Søbakken 7A, 8800 Viborg
Tlf. nr.: 8667 4959

2013 4959

3028 4959

ekolding(at)mail.dk

PRISER

Ugentlig leje:

3.600 kr. i skolernes sommerferie (ugerne 27 til 32).
2.400 kr. for de to uger før & efter skolernes sommerferie (ugerne 25 & 26 – 33 & 34).

2.400 kr. i skolernes andre ferier (påske-, efterårs-, jule- og vinterferie).

1.500 kr. i øvrige uger.

1.000 kr. i deposium ved reservation.

Weekend leje: 975 kr. fredag til mandag.
Individuel lejeperiode: Sommerhuset kan også lejes efter behov.

Ankomst: klokken 15. Afrejse: klokken 10, hvis andet ikke aftales med udlejer.

Forbrug af el, vand og brænde:
El & vand afregnes ved fraflytning med 2,50 kr. pr. forbrugt kWh.
Strømkuverten udfyldes med lejers navn og målerstand ved ind- og fraflytning.
Vandforbruget er indregnet i strømprisen.

Brændeforbrug afregnes 20 kr. pr. kurv, der bruges.
Brændeforbruget påføres stømkurverten.

Aftalt afregningsbeløb lægges i kuverten ved afrejsen. Afregningskuverten placeres i sommerhuset, som anvist i fremsendte lejekontrakt.

RESERVERING


Huset er først reserveret, når der er indbetalt 1.000 kr. pr. uge eller 975 kr. pr. weekend til ejer.
Irene & Erik Kolding, Søbakken 7A, 8800 Viborg.
Tlf.: 8667 4959 & 2013 4959 & 3028 4959 E-mail: ekolding(at)mail.dk.
Sker reserveringen elektronisk, skal ejer have telefonisk eller skriftlig besked herom.

BETALING


Restbeløbet betales senest 4 uger før ankomst til ejer, Irene & Erik Kolding.

UDLEVERING OG AFLEVERING AF NØGLE


Nøgle placering oplyses, når hele lejebeløbet er modtaget. Nøglen afleveres samme sted, som hvor den blev udleveret.
Ved kvik udlejning afleveres hele lejebeløbet kontant, på ejers adresse i Viborg.

HUSDYR OG RYGNING ER DELVIS TILLADT


Husdyr må gerne medbringes, hvis "de" har deres egne kurve/tæpper med. De må absolut ikke komme i møbler og senge.
Dyrenes efterladenskaber skal fjernes fra befærdede områder såsom stier, grus- og græsarealer.
Lejer hæfter helt for skader der forvoldes af husdyr.

På grund af brandfare er rygning kun tilladt ved huset inkl. græsplæne og indkørsel. I vinterhalvåret
er rygning med omtanke tilladt på hele grunden. Cigaretskodder må ikke efterlades på grunden.

RENGØRING VED AFREJSE


Køleskabet: Aftørres og slukkes ved afrejse (døren skal stå åben).
Bage- og mikrobølgeovn: Efterses for madrester.
Hvidevarer: Rengøres – opvaskemaskinen tømmes.
Sengene og sovesofaen: Der støvsuges under dem, se også efter nedfaldene sager.
Badeværelset og WC’et: Aftørres og affaldsbeholder tømmes.
Husets gulve: Støvsuges og vaskes.
Vinduerne: Rengøres både ind- og udvendig.
Affaldsspandene: Efterses for indhold en ekstra gang inden afrejsen.
Huset: Udluftes generelt inden afrejsen.
Terrasser og flisegange: Rengøres ved fejning.
Havegrill og brændeovn: Asken tømmes i jernspanden ude på terrassen.

Det skulle gerne være et pænt syn, der møder de næste gæster. Derved får alle den bedste start på ferien!

LUKNING AF SOMMERHUSET


Vand: Vandet lukkes altid ved afrejse med hanen, der er placeret ved foden af wc’et. (Kun i vinter månederne!) Hovedhanen er placeret i den sorte brønd ved indgangsdøren. Der er to haner (håndtag). Åben ved lodret- og lukket ved vandret stilling. (Kun i vinter månederne!)

Strøm: HFI sikringen slås altid fra ved afrejse i begge huse. Sikringsgruppen er placeret i køkkenskabet over køkkenbordet ved vinduet, og i alrummet..

Varmtvand: Varmvandsbeholderen er i badeværelset. Strømkontakten sidder inde i hjørnet. Slukkes ved afrejse. Ved varmvands svigt, skal den blot aktiveres. På beholderen sidder en drejeknap til regulering af vandets temp. (kan blive særdeles varmt).

Kloak: Sivebrønd er uden for køkkenterrassen. Ved manglende træk i vask / toilet kan det stoppende element fjernes denne vej. Så skån venligst alle afløb!

Køleskab: Ved afrejse står dørene helt åbne, også til fryserummet.

Brændeovn: Tøm asken ud i jernspanden på terrassen. Luk for lågerne. Er der gløder i asken, stilles spanden midt på cement gulvet.

ØVRIGE BESTEMMELSER

 

ANTAL BEBOER
Huset fungerer bedst, når der ikke bor mere end 6 - 7 personer i det. Max antal beboer er 8 stk., hvis huset ønskes benyttet af mere end 8 personer incl. spæd- og småbørn, skal det ske i overensstemmelse med ejer. Der er varmt vand nok til 2-3 bad ad gangen.

TELTE, AUTOCAMPER & CAMPINGSVOGNE
Må ikke opstilles på grunden til overnattende gæster.

RENOVATION
Det henstilles til lejer, om ikke at overfylde affaldssækken. Da den kommunale renovation afhenter affaldssækken med forskellige intervaller. Der er i "Sommerhusmappen" en skrivelse fra Kommunen omkring emnet. På denne måde kan det undgås, at det nye hold feriegæster ankommer til en fyldt affaldssæk.

SKADEDYR
Da huset ligger på en naturgrund, vil der kunne forekomme myrer, myg, hvepse, fluer mm. I og omkring huset, hvilket udlejer ikke kan hæfte for.

BÅD
Brug af båden er på eget ansvar, der ligger redningsveste i bænken i stuen.

GLEMTE SAGER
Skulle der efterlades personlige ejendele eftersendes dette på lejers regning. Ejer hæfter ikke for glemte ejendele, som ikke kan findes.

MANGLER - SKADER - UHELD
Er der mangler ved sommerhuset ved ankomst, skal ejer straks kontaktes. Lejer er forpligtiget selv, at udbedre/erstatte uheld, skader og ødelæggelser, der udøves på inventar og installationer.
Ejer skal straks underrettes herom, således at en udbedring kan aftales.


 

Website Design By Vivid in Jacksonville, Florida